جراح مغز و اعصاب دکتر فهیم باغبان جراح مغز و اعصاب دکتر فهیم باغبان
09124368724 - 88792873

خدمات


دکتر فهیم باغبان


متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
زمینه های کاری: تومورهای مغز و نخاع، ضایعات عروقی مغزو نخاع، نوروآندوسکوپی مغز،دیسک و ضایعات دژنراتیو ستون فقرات

پرسش و پاسخ

اینستاگرام

تلگرام

مقالات