جراحی میکروسکوپیک و نورومانیتورینگ تومور مننژیومای نخاع

  • تاریخ: فروردین ۵, ۱۳۹۹
  • دسته بندی: نمونه جراحی ها
  • دیدگاه کاربران: بدون دیدگاه
  • تعداد بازدید: 378 بار

خانم ۵۸ ساله با فلج تدریجی اندام های تحتانی و بی اختیاری ادرار و مدفوع مراجعه کرده بودند. تشخیص تومور مننژیومای نخاع پشتی داده شد که با جراحی میکروسکوپیک و نورومانیتورینگ حین عمل تومور بصورت کامل تخلیه شد.خوشبختانه بیمار بهبود کامل پس از چند هفته داشت.

حین جراحی تومور مننژیومای نخاع

حین جراحی

جراحی نورومانیتورینگ تومور مننژیومای نخاع

حین جراحی

ام ار آی تومورمننژیومای نخاع

ام ار آی تومورمننژیومای نخاع پشتی

ام ار آی تومورمننژیومای نخاع

ام ار آی تومور مننژیومای نخاع

تومور مننژیومای نخاع

تومورمننژیومای نخاع به طور کامل تخلیه شد.

نظرات