دکتر فهیم باغبان

درباره دکتر

دکتر فهیم باغبان

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، دارای بورد تخصصی

متولد شیراز

فارغ التحصیل جراحی اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو جامعه جراحان اعصاب اروپا

زمینه های کاری :

جراحی های میکروسکوپیک مغز شامل :

 • تومور های مغزی
 • ضایعات عروقی
 • آندوسکوپی مغز
 • تومورهای قاعده جمجمه
 • تومور هیپوفیز

جراحی های ستون فقرات شامل:

 • جراحی های میکروسکوپیک دیسک کمر و گردن
 • جراحی های میکروسکوپیک تومورهای نخاعی
 • انحراف ستون فقرات
 • بیماری های دژنراتیو ستون فقرات شامل تنگی کانال ، لغزندگی ( اسپوندیلولیستزیس)

سابقه فعالیت حرفه ای در:  شیراز، جهرم و تهران

دوره های تکمیلی :

 • کورس پیشرفته بیماریهای ستون فقرات /سوییس/٢٠١۵
 • کورس میکروسکوپیک عروق مغزی/هلند/٢٠١٩

بیمارستان های مشغول به فعالیت :

 • بیمارستان دی
 • بیمارستان فجر