بایگانی نویسنده: سمانه پرهیزکار

جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
ملانومای متاستاتیك ملانومای متاستاتیک
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل عمل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
بيمار خانم جوان با ديسك اكسترود L5-S1 بیمار خانم جوان با دیسک اکسترود L5-S1
بدون دیدگاه
مننژیومای بزرگ فلكس (داس مغزی) مننژیومای بزرگ فلکس (داس مغزی)
بدون دیدگاه
جراحی ادنومای هیپوفیز جراحی ادنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
تومور مننژيوماي تمپورال چپ كه تحت عمل جراحي ميكروسكوپيك تومور مننژیومای تمپورال چپ که تحت عمل جراحی میکروسکوپیک
بدون دیدگاه
تومور مننژيوماي بسيار بزرگ فرونتال چپ تومور مننژیومای بسیار بزرگ فرونتال چپ
بدون دیدگاه
عمل جراحي اندوسكوپيک تومور آدنوماي هيپوفيز عمل جراحی اندوسکوپیک تومور آدنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور شوانوما جراحی تومور شوانوما
بدون دیدگاه
تومور کارسینوما تومور کارسینوما چیست؟ هر آنچه باید بدانید!

شایع ترین نوع سرطان که از سلول‌های اپیتلیال ایجاد می‌شود. تومور کارسینوما یکی از هفت نوع تومور بدخیم جامد است و در سلول‌هایی ایجاد می‌شود که سطح خارجی یا داخلی اندام‌ها را پوشش می‌دهند که به سلول‌های اپیتلیال معروف هستند. شش نوع دیگر تومورهای جامد بدخیم سارکوم، لوسمی، لنفوم، بلاستوم، میلوما و تومورهای سلول زایا […]

بدون دیدگاه